Vi beskytter vores børn

Børneafdelingen har i samarbejde med de andre afdelinger af kirkens arbejde, der arbejder med børn og unge, besluttet at ville have et rum, som er så trygt som muligt for børn og forældre - derfor vil vi i videst muligt omfang undgå, at voksne behandler børn upassende.

Der er udarbejdet en folder, der beskriver dette arbejde - og giver råd, tli hvis det utænkelige skulle ske. Den kan læses her.

 

Retningslinier til brug i tilfælde af seksuelt misbrug af mindreårige

Kirkens holdning og dens hjælp til ofre.
 
I. Definition: Seksuelt misbrug defineres som aktiviteter, der udsætter børn for seksuel stimulering, både verbalt, fysisk og visuelt. Misbrug kan begynde med tilsyneladende uskyldige fysiske eller verbale udfoldelser af upassende familiaritet og fortsætte til upassende kærtegn, blottelse, seksuel berøring og samleje.
 
Den lovgivningsmæssige definition af børn og mindreårige: Fra 0 til 15 år, men foregår overgrebet inden for familien er 18 år den øvre grænse. Det anses desuden for misbrug, så snart krænkeren er i en overordnet position, og udnytter den til at misbruge andre seksuelt.
 
II. Standpunkt om tidligere krænkere:Personer, der tidligere har misbrugt børn må aldrig arbejde med børn igen, selv efter terapi eller eventuel udstået straf.
 
III. Retningslinier for ledere, både frivillige og ansatte, der arbejder med mindreårige.
 
A. Disse praktiske retningslinier er sat op for at minimere risikoen for, (1) at menighedens børn bliver seksuelt misbrugt, (2) at ledere bliver falsk anklaget for misbrug og (3) at ledere sætter sig i situationer, hvor det er let at overtræde barnets grænser:
 
1. Vær om muligt altid to sammen med børnene.
2. Hvis du er alene med et barn, så vær om muligt i et lokale, hvor andre har tilgang, eller lad døren stå åben.
3. Vær opmærksom på barnets grænser for fysisk kontakt.
4. Vær opmærksom på, hvor forældrenes grænser for din kontakt med barnet går.
5. Vær altid et passende antal voksne ledere med (min. 2), når der foregår aktiviteter udenfor det normale lokale og ved overnatningsture.
6. Informer altid andre om alene situationer (også når du f.eks. kører et barn hjem).
 
B. Sådan håndterer du som leder en situation, hvor et barn fortæller dig om seksuelt misbrug.
1. Tag barnet og det barnet fortæller dig alvorligt, og husk at forsikre barnet om, at du vil hjælpe og støtte det.
2. Forhold dig roligt, vis ikke afsky, hold god øjenkontakt med barnet, og pres ikke informationer frem.
3. Vær opmærksom på, at et misbrugt barn ofte reagerer negativt eller forkert på fysisk berøring.
4. Du må ikke love, at du ikke vil fortælle det til andre. Lad barnet vide, at for at det kan få hjælp bliver du nødt til at fortælle det til andre.
5. Husk på, at barnet sandsynligvis er blevet truet til at tie stille.
6. Skriv så meget som muligt ned, umiddelbart efter samtalen.

IV. Valg af frivillige og ansatte ledere

Selv om det vil tage længere tid og måske reducere antallet af ledere, så er en omhyggelig udvælgelse af ledere, der arbejder med mindreårige væsentlig. Derfor foreslås at:
A. Ledere, der arbejder med mindreårige skal være kendt af den lokale menighed over en længere periode, eller have pålidelige anbefalinger fra den menighed vedkommende tidligere kom i.
 
B. Ledere, som skal arbejde med mindreårige, skal skrive under på, at de har læst og er indforstået med de retningslinier, som her er opstillet. Retningslinierne indeholder:
 
1. Definition af seksuelt misbrug af mindreårige
2. Standpunkt om tidligere krænkere
3. Retningslinier for ledere
C. Ledere på alle niveauer i menigheden bør være fortrolige med, hvordan man forebygger og er opmærksom på seksuelt misbrug.
 
V. Procedure ved mistanke eller anklage om seksuelt misbrug af mindreårige.
A. Sådan indberetter du:
1. Hvis du har bestyrket mistanke om, at der foregår eller har foregået misbrug bør du informere din foresatte leder (f.eks. præst, tropsfører, forstander) om din mistanke. Som borger i Danmark har du pligt til at indberette enhver mistanke om overgreb mod børn til de sociale myndigheder.
B. Sådan tager du dig af barnet og dets familie:
2. Råder barnet og familien til at tage imod den hjælp som det offentlige tilbyder (både psykisk, fysisk og social).
3. Beskytter barnet mod gentagelser (se retningslinier for ledere pkt. 1)
4. Sørger for, at barnet kan komme i menigheden så meget det ønsker, uden at det behøver være bange for gentagelser - også hvis det betyder, at krænkeren må finde en anden menighed at komme i.
5. Tilbyder barnet og familien sjælesorg.
6. Gør opmærksom på ressourceliste
C. Sådan støtter du den anklagede og dennes familie:
7. Opfordrer den anklagede og dennes familie til at søge professionel psykologisk hjælp.
8. Tilbyder sjælesorg.
9. Gør opmærksom på ressourcelisten.
D. Sådan informeres menigheden:
10. Redelig og velovervejet information afhele menigheden kan forebygge rygter og sladder. Den information bør gives af menighedens præst eller en forstander.
E. Sådan håndteres pressen:
11. Udpeg en person i menigheden til at have al kontakt med pressen.
12. Henstil til, at ingen, undtagen den presse ansvarlige, udtaler sig til pressen.
13. Hav pressemeddelelser klar, der redegør for menighedens generelle standpunkt. (Kan fås fra Adventistsamfundets Informationstjeneste: 86 15 92 55)
 
Undertegnede har gennemlæst og tiltræder dette dokument:
 
Dato:____   Navn:_______________________    Underskrift:_________________________