Børn og sorg

sorgNår børn rammes af en stor sorg er det ofte uventet, og derfor kan det være en rigtigt god ide at tage en snak i børneteamet om hvordan I vil tackle en situation hvor et af jeres børn oplever sorg. Der er mange skoler og institutioner der har en sorghandleplan, så man altid ved nøjagtigt hvilke tiltag der skal sættes i gang når et barn gennemgår et sorgforløb. Sidst i denne artikel kommer jeg med konkrete forslag til hvordan man kan hjælpe en familie i sorg, men først gennemgår jeg sorg og hvordan det påvirker børn i al almindelighed og mere aldersspecifikt.

Kort om sorg

Sorg er en naturlig reaktion på at miste noget man holder af. Ofte forbinder man sorg med et dødsfald, men alle tab kan medføre sorg.

For eksempel:
Et brud i et forhold.
Når et kæledyr dør.
Sygdom.
Andres sygdom.
At flytte.
At miste et venskab.
At miste tryghed.
At miste en stor drøm.

Definition: Sorg er en naturlig reaktion på et tab – på det at miste én eller noget, som stod nær.

sorg2Sorg er en proces der ændrer vores indre verden efter et tab. Det involverer et sæt af følelsesmæssige, kognitive, adfærds og fysiske reaktioner der kan variere afhængigt af individet og tabets karakter.
I sorg processen er der to centrale udfordringer for barnet
1) At fordøje den faktiske hændelse (”Hvad er kræft? Kan du også få det?”)
2) At lære at leve med tabet af den afholdte (”Jeg vil have at min far skal køre mig i skole”)

I ugerne lige efter tabet vil barnet ofte opleve at have oprivende tanker. Den primære følelse i denne tid er frygt, frygt for det ukendte, frygt for fremtiden. Men med tiden vil barnets følelser ændre sig til en følelse af tab og tristhed.

Mennesker sørger for at acceptere et dybt tab og komme videre med deres liv. Eksperter mener, at hvis man ikke sørger i forbindelse med et dødsfald, eller kort efter, forbliver sorgen forseglet inden i dig. Dette kan føre til følelsesmæssige problemer og i værste fald fysisk sygdom senere hen. At arbejde sig gennem en sorg kan være en smertefuld proces, men det er oftest nødvendigt for at sikre din fremtidige følelsesmæssige og fysiske velbefindende. Vores opgave som bibelklubledere er altså at sørge for at barnet og familien kommer godt igennem en sorgproces.
Selvom børn måske ikke forstår betydningen af døden før de er tre fire år gamle, føler de tabet af familie medlemmer lige så stærkt som voksne. Det er tydeligt at helt fra børn er spæde, sørger de og føler stor smerte ved tab. Børns oplevelse af tid er dog anderledes end voksnes og de kan gennemgå de forskellige faser af sorg hurtigere end voksne.

Hvordan børn i forskellige aldre oplever og reagerer på sorg:

sorg3Børn reagerer på forskellige måder på dødsfald afhængigt af deres alder og derfor ikke altid som voksne ville reagere. Som voksne ved vi at døden er universal, uundgåelig og slutningen på det fysiske liv. Barnets eget chok og forvirring bliver større fordi andre familie medlemmer bliver fraværende, fordi de er så rystede af deres egen sorg, at de ikke er i stand til at tage sig af barnet på normal vis. Almindelige reaktioner på tab for børn i alle aldre kan være fornægtelse, skyldfølelse, at give andre skylden og angst. Børn har oftest oplevet tab, vrede, skyld, forvirring og tristhed i forbindelse med andre situationer i livet, selvom deres reaktioner ikke altid er klare for dem selv. At sørge er altså ikke noget nyt for barnet. Hvordan de reagerer på sorg afhænger af deres personlighed, men i højere grad hvordan de voksne i deres liv reagerer på barnets sorg og guider dem igennem. Hvordan vi tackler børnenes sorg er altså ganske afgørende for hvordan de kommer igennem sorg forløbet.
Spædbørn:
Spædbørn forstår ikke døden, men reagerer på de mennesker der er om dem. Hvis deres forældre er ulykkelige vil de reagere på følelsen af tristhed ved for eksempel at græde hele tiden.

Under fem år:

Børn under fem år har meget lille indsigt i abstrakte begreber som tid og afstand, så begreber som endeligt og for evigt betyder ikke noget. Død betyder blot at man er mindre i live. Død er en søvn eller en rejse.I denne aldersgruppe kan liv og død forveksles.

Fra fem til otte år:

Børn i denne aldersgruppe opfatter døden er en skræmmende person, hvis man er heldig kan man undslippe døden. Døden bliver opfattet som endelig. Døden bliver ofte set som resultatet af vold og vrede. Der er en stor interesse for de ritualer der omgiver døden blandt børn i denne aldersgruppe.

Børn i denne aldersgruppe kan godt opleve de samme følelser som voksne i forbindelse med sorg, for eksempel chok, skyld, forvirring og vrede. Børn viser ikke nødvendigvis deres følelser åbent, hvilket af voksne kan tolkes som om at de ikke er påvirket af døden. En hvilken som helst ændring i deres adfærd kan ses som et tegn på at de også lider og har brug for støtte. Ændringer i adfærd kan inkludere at barnet trækker sig ind i sig selv, tisser i sengen, mister koncentrationen, klæber til en voksen, driller andre, fortæller løgne og bliver aggressiv.

Børn i de første skoleår kan føle sig ansvarlige for at en i at et nært familiemedlem er død, eller for forældrenes skilsmisse og kan derfor have brug for at blive afkræftet i dette (”Det er min skyld at mor døde fordi jeg burde have opdaget at hun var syg.”).

Fra omkring ni år og opefter:

Fra ni år og opefter begynder børnene at have en mere ’voksen’ opfattelse af tab, men den eneste måde at forstå barnets opfattelse af død på, er ved at lytte opmærksomt til de udmeldinger det kommer med. Døden opfattes som afslutningen på kroppens liv. Død er død. Død er uundgåelig, endelig og universal.

Teenagere:

Teenageres reaktion på tab minder om voksnes men negative følelser kan fører til voldelig eller anden aggressiv adfærd. Humørsvingninger og deprimerede perioder er også normalt, men svært at adskille fra almindelige voksnes reaktion på tab. Ligesom voksne kan teenagere lide af hovedpine, søvnbesvær og spiseforstyrrelser i forbindelse med tab. Et tab i teenagerens liv kan medføre øget spænding og skænderier derhjemme. Unge mennesker kan være bange for at tale om deres sorg, fordi de ikke vil belaste de voksne omkring dem yderligere.

Hvordan man hjælper børn der mister:

sorg4Det er svært for børn at tackle døden ligesom de ikke altid kan forstå den fulde implikation af at miste nogen tæt på sig.

1) Man er nødt til at fortælle barnet om tabet direkte og med det samme. Ellers risikerer man at barnet finder ud af det på en uhensigtsmæssig måde, for eksempel gennem en legekammerat eller ved at lytte til voksnes samtale. Under alle omstændigheder bringer det en forvirring og usikkerhed der er unødvendig, ligesom at barnet kan forestille sig ting der er værre end virkeligheden hvis de ikke får en ærlig udmelding fra en voksen de stoler på.
Sig direkte at personen er død, i stedet for at bruge metaforer som ’gået bort’ eller ’sovet ind’ eller ’er hos Gud’ for at undgå forvirring.

2) Besvar alle spørgsmål ærligt lige så tit de bliver stillet, og indrøm hvis der er noget du ikke kan svare på. En åben og ærlig kommunikation er den bedste vej gennem et sorgforløb. Vær i det hele taget ikke bange for at tale om død og sorg, barnet har ikke glæde af kun at blive præsenteret for de lyse sider af livet, vi svigter dem, hvis vi ikke lærer dem hvordan man tackler at livet gør ondt.

3) At græde er normalt og viser barnet hvor meget den afdøde person betød for dig. Husk at din måde at tackle tabet på viser barnet hvordan man sørger. Så vær et godt sorgforbillede og græd når du har brug for det. Det er vigtigt at vise barnet at det er i orden at vise sine følelser og være ked af det.

4)Sørg for at de mennesker der omgiver barnet i kirken ved besked.

5)Accepter at barnet er en ’efterladt’ på lige fod med alle andre og skub dem ikke til side i det der sker omkring dødsfaldet. Lyt til hvad barnet tænker om situationen og døden generelt.

6) Hvis et barn er bange for at være til begravelsen skal man ikke forsøge at få det til at deltage. Men det er godt at lave en eller anden form for ritual, som at tænde et lys og synge den afdødes yndlingssang, eller at besøge gravstedet med blomster, for at markere en afsked.

Hvad kan vi konkret gøre for at tackle børns sorg på den bedste måde:

sorg5At forebygge og planlægge.

Sæt jer ned i menigheden eller børneteamet og lav en sorgplan, en præcis plan for hvad I vil gøre hvis et barn eller familie i menigheden oplever et stort tab. I situationen vil I ofte være alt for påvirkede til at tænke klart, og det er afgørende for barnet at situationen bliver tacklet ordentligt.
-Hvem skal have besked og hvordan?
-Hvem tager kontakt til familien, for at afklare hvad der er sket og hvilke oplysninger der må gives videre? Vil familien deltage i aktiviteter der har med dødsfaldet at gøre (for eksempel være til stede når bibelklublæreren forklarer børnene hvad der er sket)?
- Hvordan skal tabet behandles i bibelklubben?
-Hvad skal vi være opmærksomme på?
-Hvordan vil vi støtte barnet og familien?
-Hvilken form for opfølgning kan vi lave på børnene når der er gået lidt tid.

Planlæg at præsten kommer ind og fortæller hvad der sker når et menneske dør og ved en begravelse. Det er et emne der interesserer børn ligeså meget som hvor babyerne kommer fra.

Afhold evt. jeres egen minibegravelse i bibelklubben hvor I begraver en bamse udenfor, synger nogle af de sange man synger til en begravelse, kaster jord på kisten og snakker om dem man har mistet og hvordan det føles. Understreg at Gud kan hjælpe en med at hele ens sorg og at vi er lovet evigt liv en gang.

sorg6Lav en sorgpakke som familien der har mistet kan få med det samme. Der kan for eksempel være bøger for børn og for voksne om at miste. Der kan være små aktiviteter man kan lave sammen som familie, for eksempel blomsterløg man kan plante sammen i haven til at minde familien om, at man begraver et liv der en dag genopstår. Eller lys man kan tænde og en bøn man kan læse højt mens man mindes den der er død. En CD med beroligende musik. Bedstefar bjørn, den meget gamle erfarne bamse man må fortælle alt. Gavekort til aftensmad og indkøb. Kun fantasien sætter grænsen. De voksne i en familie der har mistet vil ofte være stærkt påvirkede og ude af stand til selv at finde på gode måder at give barnet mulighed for at vise og bearbejde sin sorg på. Sorgpakken kan sagtens laves så den kan genbruges.

Når barnet er blevet ramt af et tab.
- Del dine egne tanker og følelser om emnet. Vær et godt sorgforbillede så børnene lærer at vise følelser på en sund måde.
- Nogle gange opfører barnet sig som om de ikke har hørt et ord af det du har sagt – men det har de.
- Midt i en oprivende situation som et stort tab, er det svært for børn at bearbejde kompleks og abstrakt information, derfor er det en rigtig god ide at have talt om døden inden det faktisk sker.
- Vær forberedt på at skulle gentage den samme information igen og igen.
- Inviter børnene til at dele deres tanker og følelser om for eksempel død eller skilsmisse, så kan de styre hvor længe I skal tale om det. Prøv at forstå hvad børnene tænker om emnet, har de en opfattelse af liv efter døden? Giver de én af parterne skylden for en skilsmisse? Jo mere du forstår børnenes forståelse af for eksempel død eller skilsmisse, jo lettere er det for dig at tale om det på en måde, der giver mening for børnene.
- Forklar de andre børn at en af deres bibelklubvenner er ulykkelig og hvorfor. Fortæl at vedkommende måske, måske ikke har lyst til at tale om det og at barnet kan reagere anderledes end hun plejer. Så er børnene forberedt på at deres bibelklubven kan være mere følsom en hun normalt er.

Der er ting som vi ikke vil have skal ske men som vi bliver nødt til at acceptere, ting vi ikke vil vide, men som vi bliver nødt til at lære og mennesker vi ikke kan leve uden som vi må give slip på”. – Ukendt forfatter.